Windows CE 4.1 / 4.2 / 5.0 / 6.0R2

WinCE = REALTIME ?
REALTIME is een vaak verkeerd gebruikte kreet. Vaak wordt de kreet verward met "snel". Er zijn verschillende definities van in omloop. Meestal komt het erop neer dat realtime niet per definitie snel is, maar een gegarandeerde responsetijd op events. De eisen die aan deze responsetijd worden gesteld bepalen dus of een systeem realtime is of niet. Dit kan per geval verschillen, het is "in the eye of the beholder". Windows CE biedt echter een aantal eigenschappen die het voor de meeste toepassingen een realtime OS maken. In het geval van Windows-CE is hierover weinig discussie meer , sinds versie 4.1.

WinCE = Embedded ?
De wereld van Desktop-Windows en embedded Windows-CE komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Windows CE kan ingezet worden voor taken als realtime besturing, webserver,navigatiesysteem, of videoplayer. Door de toenemende processing power van embedded systemen zijn alle taken waarvoor ooit een krachtige PC nodig was, nu ook op een embedded systeem uit te voeren. De grootte en complexiteit van deze software neemt ook toe. Een goed software design is daarmee onmisbaar geworden om kwaliteit, betrouwbaarheid, en onderhoudbaarheid te kunnen garanderen. Design in UML, programeertalen talen zoals C#/C++ en tools als visual studio bieden de moderne hulpmiddellen om tot een goed product te komen.

WinCE Scope
De wereld van Windows-CE is er niet alleen een van low level OS software. Softwareontwikkeling op Windows-CE strekt van het schrijven van drivers tot het ontwikkelen en finetunen van BSP's tot applicatiesoftware. Dit vereist personeel met brede vaardigheden. Deze vaardigheden op alle genoemde gebieden heb ik in de loop van de jaren opgedaan. In de praktijk binnen projecten bij gerenomeerde bedrijven.

Zelf doen
In het verleden ben ik vaak bij klanten geweest die in eerste instantie zelf met Windows-CE begonnen. Het lijkt zo makkelijk, vinkjes zetten in de vakjes voor de componenten die je wilt hebben, klaar.... Helaas, er komt meer bij kijken ! Mocht het een leek al lukken om een targetsysteem op bovenstaande wijze aan de praat te krijgen, dan is dit slechts een eerste stap. Deze eerste stap kost vaak al erg veel tijd, moeite en frustratie. Een quick-start maken met Windows-CE vereist een ervaren profesional. Personeel wordt snel en praktisch opgeleid en begeleid. Het ontwikkelproject kan met targeted builds (bijvoorbeeld XP-PC vs Target-Board ) zo ingericht worden dat de targetsoftware ook volledig op XP/Vista draait. Het grote voordeel hiervan is dat het ontwikkellen veel fijner en sneller gaat. Al met al een grote tijdsbesparing.