C++ Expert

C++ mijn weapon of choice....
Het grote voordeel van een taal als c++ is dat er geen enkele beperking wordt opgelegd door de taal zelf. Er valt mee te programmeren van Hardware-IO niveau tot op een hoge mate van abstractie. Vanwege mijn expertise in C++, kan ik de mogelijkheden en onmogelijkheden die soms aan een taal worden toegedicht goed doorzien. High-level scripting talen moeten vaak hun toevlucht nemen tot het aanroepen van externe (C/C++) modules, om gedaan te krijgen wat er moet gebeuren.

De gebruikte complexiteit binnen c++ is een kwestie van keuzes binnen de organisatie. Zaken zoals Multiple inheretance, Template classes, Macro's, het is aanwezig voor wie het wil gebruiken. Talen zoals C# of Java zijn in bepaalde aspecten beperkt, of leggen je bepaalde zaken op.

C++ (OO) goed leren te gebruiken kan soms lastig zijn. Voor (embedded) C programmeurs die overstappen naar C++ is de meerwaarde soms niet meteen duidelijk. OO is meer dan code in een class stoppen, de kracht van C++/OO wordt pas duidelijk als er een basis ligt voor re-use, en het team die basis kan inzetten. Data hiding en interface-based programmeren zijn begrippen die men moet leren waarderen. In mijn ervaring kan dit een paar maanden in beslag nemen na overstap vanuit een C omgeving. Na initieele scepsis, zijn dan echter de voordelen overduidelijk voor alle betrokkenen.

UML / OO / C++ , Vaak wordt deze combinatie gebruikt in projecten.
Ik heb hier jarenlange ervaring mee, als medewerker en/of als coach. Natuurlijk kan ik bovenstaande mening alleen onderbouwen doordat ik ook jarenlange ervaring heb in functioneel programmeren.